5. marts 1816

August Bournonvilles erindringer

Fest for balletmester Vincenzo Galeotti på hans 83 års fødselsdag

Hans talrige Elever, hvoriblandt flere af Skuespillets og Operaens Medlemmer, der havde begyndt deres Theaterbane paa Dandseskolen, foranstaltede en Fest paa Hoftheatret i Anledning af hans 83de Aars Fødselsdag og havde til den Ende, ham uafvidende, ladet male hans Portrait af den paa hiin Tid (1816) meget yndede Kunstner Viertel. Billedet lignede ganske udmærket, men Synet deraf virkede nedstemmende paa den gamle Mand, der allerede flere Gange havde nægtet at sidde for Malerne, da han nærede den Fordom, at hans Endeligt derved vilde fremskyndes! Hverken Festens Jubel eller de Krandse, der raktes ham af kjærlige og taknemlige Hænder, ja ikke engang Professortitlen, som ved samme Lejlighed allernaadigst blev ham tildeelt, kunde udslette det mørke Indtryk.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

August Bournonville: Mit Theaterliv, Tredje Deels andet Afsnit, København 1848, s. 219

Læs også