13. december 1867

Avisnotits

-

Hr. Adolf Price vil i Ugen mellem Jul og Nytaar paa Hoftheatret give en af sine bekjendte morsomme Aftenunderholdninger, der navnlig ere beregnede paa Ungdommen, som han altsaa iaar vil berede en behagelig Juleforlystelse.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Dags-Telegraphen (København), 13. december 1867, s. 2

Læs også