8. maj 1880

Avisnotits

-

– I Løbet af denne Maaned, rimeligvis inden Pintsen, vil den for nogen Tid siden paa Folketheatret for fuldt Hus givne Privatforestilling, ved hvilken bl. A. ”En Søndag paa Amager” opførtes, og hvorved Skuespiller Reumert og Solodandserinderne ved det kgl. Theater Frk. Flammé og Tychsen m. Fl. optraadte, blive gjentaget, dennegang paa Hoftheatret.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Ribe Stifts-Tidende, 8. maj 1880, s. 1

Læs også