2. maj 1774

Avisnotits

-

Alle og enhver, som have Fordringer for Arbeyde eller leverede Vahre til Theatrene i denne Vinter, vilde behage inden Maymaaneds Udgang at indfinde sig med deres Regninger paa Hof-theatret, hver Torsdag Eftermiddag Klokken 4.

C. Hvas.
Kongel. Inspecteur over Spectaclerne.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 2. maj 1774, s. 4

Læs også