1. juni 1843

Meïr Aron Goldschmidts erindringer

Fra fængslet til Hofteatret

– Hver fjerde Dag skulde der efter Loven og Dommen være en Dags Ophold, og den første Gang gik jeg lige fra Fængslet til den italienske Opera paa Hoftheatret. Jeg havde min Plads ved Siden af Giødwad og Ploug; de rejste sig og gave mig Haanden med en vis Ostentation, ligesom for at vise, at Absolutismens Domme ikke plettede.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Meïr Aron Goldschmidt: Livs Erindringer og Resultater. Bd. 1, København 1877, s. 346

Læs også