21. februar 1914

Avisnotits

-

Hofteateret. Efter hvad ”Kbhvn” erfarer, er der Planer oppe om til næste Sæson at spille Komedie paa det gamle Hofteater. Det er Fru Emma Gad, der har faaet Ideen, og det skal efter Forlydende være Thorkild Roose, der skal have den kunstneriske Ledelse.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Viborg Stifts Folkeblad, 21. februar 1914, s. 2

Læs også