25. juni 1914

Avisreportage

Rygter om Hofteatrets fremtid

Den nye Talescene.
(Privat-Depeche.)

Rygterne om en ny Talescene vedbliver at svirre. I den senere Tid har man beskæftiget sig med Kristiansborg Slots Ridehus som Afløser af Hofteatret.
Kristiansborg Slots Konduktør, Arkitekt Erhard-Petersen, udtaler i den Anledning til os:
– Rygterne kender jeg, men ellers ved jeg intet om Sagen. Man kan naturligvis rive Ridehuset ned og bygge et Teater paa Pladsen, men Ridehuset var ellers tænkt som et Led i Slottet.
Piller man ved Hofteatret, bliver det naturligvis ikke Teater mere, men at Ridehuset derfor skulde egne sig dertil, kan jeg ikke udtale mig om.
Men man kan naturligvis faa Teater alle Steder.
Saa vidt Slottets Konduktør; vi tror rolig at turde slaa fast, at han ikke er nogen Tilhænger af Tanken og heller ikke mener, den vil blive realiseret.

– tz

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kallundborg Avis, 25. juni 1914, s. 1

Læs også