1. januar 1820

H.C. Andersens levnedsbog

Balletskolen på Hofteatret

Jeg kom op paa Hoftheatret paa Dandseskolen, gik hver Formiddag der og gjorte Basdement ved Væggen. Mad: Kretsmer var da et lille Barn, og vi prøvede tidt paa hvem der kunde giøre de fleste før man blev træt; jeg kunde mange Digte udenad, som jeg tidt declamerede deroppe, og jeg hørte tidt mange af de ældre og mere dannede hviske, det var Synd, jeg spildte min Tid der, da der vist kunde blive noget af mig, (især roste man dengang mit Organ).

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Hans Brix (udg.): H. C. Andersens Levnedsbog: Digterens Liv 1805-31. Nedskrevet 1832, København 1926, s. 61

Læs også

23. august 1909

I et længere interview fortæller Mathilde Nielsen om sin prøve hos August Rasmussen på Hofteatret

Periode –
Emner –
Katalogiseringer –