28. april 1772

Peter Christian Schiønnings dagbog

Peter Christian Schiønning tænker på Enevold Brandt og Johann Friedrich Struensee, da de bliver henrettet

Ieg havde kendt Brandt næsten fra Barn af og stedse anset ham for et meget skikkelig, høflig og artig Menneske, der viste megen modesti, endog i sin Ungdom til undseelse. Struensee kiendte ieg meget for anseelse, mens kuns engang talt nogle faa indifferente Ord med paa Fransk Comoedie, hans Væsen forekom mig mere haardt, ligesom indbildsk og lidet stødende, men som han og vidste at formilde, hans Broder var en artigere og indtagnere Mand, som ieg har nogle Breve fra. Var i Aften paa Fransk Comoedie, da der opførtes Le Distrai, en Ballet og Oparet Agnete og Lubin.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Det Kongelige Bibliotek: Peter Schiønnings arkiv: Peter Schiønnings Journal, 28. april 1772. Schiøn. 10. 4to

Læs også