10. marts 1856

Avisnotits

Den tjekkiske pianist og komponist Alexander Dreyschock (1818-1869) er igen i København

Concert paa Hoftheatret. Det glæder os at kunne meddele, at Pianisten Hr. Dreyschock for at efterkomme de mange til ham rettede Anmodninger vil give endnu en Concert, der er berammet til Torsdagen den 13de Marts og vil finde Sted paa Hoftheatret. Programmet, der senere skal blive meddeelt, vil komme til at indeholde bl. A. de tidligere af Hr. Dreyschock udførte Concerter af Weber og Mendelssohn-Bartholdy.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Dagbladet (København), 10. marts 1856, s. 2

Læs også