21. februar 1812

Avisnotits

-

Søndagen den 23de Februar Kl. 6 bliver af den Kongelige Dramatiske Skole paa det Kongelige Hoftheater opført: Det stille Vand har den dybe Grund, Comoedie i 4 Akter af Beaumont, Fletcher og Schrøder, oversat ved Hr. Professor og Theaterdirekteur Rahbek, Ridder af Dannebrogen.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Den til Forsendelse med de Kongelige Rideposter privilegerede Danske Statstidende, 21. februar 1812, s. 4

Læs også