20. juni 1834

Avisnotits

-

Paa Veien fra Hoftheatret til Holmens Canal er ifredags tabt en sort Brystnaal, med smaae Stjerner og ægte Perler omkring. Finderen bedes om at aflevere samme i Størrestrædet (Holmens Canal) 253, 2den Sal, imod en Douceur.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 21. juni 1834, s. 2

Læs også