12. januar 1858

Avisnotits

-

Hoftheatrets første Maskerade i Tirsdags havde mærkværdig nok samlet et ikke ubetydeligt Antal Besøgende, og det lod saaledes til, at Publicum ikke vil skulle den Tillid, der vises til dets Fornøielseslyst. Hvad selve Maskeraden angaaer, da stod den hverken med Hensyn til Elegance eller Lystighed tilbage for de bedre ifjor. (Dbl.)

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kongelig allernaadigst privilegeret Horsens Avis eller Skanderborg Amtstidende, 15. januar 1858, s. 2

Læs også