22. februar 1851

Avisreportage

Pianisten Ernst Haberbier (1813-1869) giver koncert på Hofteatret

Pianisten Haberbiers Concert paa Hoftheatret i Løverdags Aftes ydede det talrige Publikum en i flere Henseender ualmindelig Nydelse. Hr. Haberbiers Fortjeneste som Pianist er allerede bleven saa almindelig omtalt og anerkjendt, at man vistnok ikke behøver videre at charakterisere hans ypperlige Spil; dog fortjener det muligen at anføres, at han denne Aften ikke alene viste sig som en fortrinlig Virtuos, men ogsaa ved at udføre tre i Characteer saa afgjort forskjellige Compositioner som Webers Concertstück, Thalbergs Sonnambula-Phantasi og en Bethovensk Sonate viste sig som Den, der tilfulde er trængt ind i disse Mesteres Aand og Ejendommeligheder. Af Concertens øvrige Indhold udhæve vi Hr. Hornemanns smukke og letfattelige Melodier til den her i Bladet meddeelte Romancecyclus, hvis smagfulde og af en dyb Følelse beaandede Foredrag af Hr. Hansen fremkaldte et almindeligt Bifald, og Dhrr. Ferslews og Schrams charakteristiske Udførelse af den bekjendte comiske Duet i ”Matrimonio secreto”. Concertens Skyggeside afgav unegtelig den italienske Tenorist Hr. Martini, der ikke har den allermindste Berettigelse til at optræde som Concertsanger.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Flyveposten, 24. februar 1851, s. 1

Læs også