18. januar 1858

Bekendtgørelse

-

Hoftheatret
Tirsdagen den 19de Januar,
afholdes det 2det
Bal en masque.

Billetter à 2 Rdl. for Herrer og 1 Rdl. for Damer kunne daglig erholdes i Folketeatrets Billetudsalg og på Tirsdag i Hoftheatrets Billetkontor fra Kl. 10 Form. hele Dagen.
Indgangen aabnes Kl. 9, Ballet begynder Kl. 9½ og ophører Kl. 4½ præcise.

H.W. Lange

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Dagbladet (København), 18. januar 1858, s. 3

Læs også