16. februar 1858

Bekendtgørelse

-

Hoftheatret
Idag Tirsdag den 16de Februar
Bal en masque.

Billetter à 2 Rdl. for Herrer og 1 Rdl. for Damer erholdes idag (Tirsdag) i Hoftheatrets Billetkontor fra Kl. 10 Form. Hele Dagen.
Tilskuere kunne uden at være maskerede opholde sig i Logerne og efter Kl. 12 deeltage i Ballet, forsaavidt de ere i Domino eller balklædte.
Indgangen aabnes Kl. 9, Ballet begynder Kl. 9½ og ophører Kl. 4½ præcise.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Dagbladet (København), 16. februar 1858, s. 4

Læs også