5. marts 1858

Bekendtgørelse

-

Hoftheatret
Søndagen den 7de Marts,
Bal en masque.

Billetter à 2 Rdl. for Herrer og 1 Rdl. for Damer erholdes daglig i Folketheatrets Billetudsalg samt paa Søndag i Hoftheatrets Billetkontor fra Kl. 4 Efterm.
Tilskuere kunne uden at være maskerede opholde sig i Logerne og efter Kl. 12 deeltage i Ballet, forsaavidt de ere i Domino eller Baldragt.
Hr. Vognmand Benthien besørger hele Natten Kjørslen for 2 Mk pr. Tour.
Indgangen aabnes Kl. 9, Ballet begynder Kl. 9½ og ophører Kl. 4½ præcise.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Dagbladet (København), 5. marts 1858, s. 4

Læs også