24. april 1780

Avisnotits

-

Onsdagen den 26 April Klok. 9½, er paa Hof-Theatret Bal pare en Domino for alle 9 Klasser; Billetterne uddeeles om Formiddagen af Ober-Controlleur Lenkwitz i Forsalen ved Theatret. NB. Enhver foreviser sin Billet ved Entreen.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 24. april 1780, s. 1

Læs også