28. marts 1839

Avisnotits

-

Som man af Kbhvns. Morgenblad erfarer, skal det være under Ventilation, igjen at indrette Hoftheatret til offentlige dramatiske Forestillinger af det kongl. Theaters Elever, hvorved disse kunde erholde Leilighed til at øve sig, udvikle deres Talent, og gjøre dette bekjendt for Publicum.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Den Kongelige privilegerede Viborger Samler, 28. marts 1839, s. 2

Læs også