27. februar 1836

Avisnotits

-

Mandagen den 7de Marts førstkommende, Kl. 10 Formiddag, foretages det 89de kongelige kjøbenhavnske Klasselotteries 1ste Trækning paa Christiansborg Slot i Hoftheatrets Forsal. Nye Lodsedler bekommes hos samtlige autoriserede Collecteurer for 2 Rbd. Stykket.
Det kongelige kjøbenhanvske Klasselotteries Inspektorat,
den 27de Februar, 1836.

P. Friis.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 27. februar 1836, s. 6

Læs også