17. november 1829

Avisreportage

-

Saavel Mad. Milder-Hauptmann som Hr. Guillou ville i næste Uge give deres anden og sidste Concert paa Hoftheatret; den første paa Torsdag; den sidstnævnte paa Fredag. Af det idag bekjendtgjorte Indhold af Mad. Milders Concert sees, at hun har truffet et for sin Stemme ulige fordeelagtigere Valg end sidst, idet hun nemlig vil udføre Partier af Händels Messias, Glucks Alceste, og Mozarts Don Juan (Elviras Aria); ved Slutningen af Concerten vil hun desuden paa Dansk synge Nationalsangen: ”Kong Christian stod ved høien Mast.” – Hr. Guillou skal til sin Concert have Haab om at erholde Assistence af Moscheles, hvis det er denne Kunstner muligt at udsætte sin Afreise saa længe.

(S. Bl.)

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kongelig allernaadigst privilegeret Skanderborg Amtsavis og Avertissements-Tidende, 17. november 1829, s. 3

Læs også

23. august 1909

I et længere interview fortæller Mathilde Nielsen om sin prøve hos August Rasmussen på Hofteatret

Periode –
Emner –
Katalogiseringer –