13. januar 1830

Avisreportage

Musikeren og komponisten Anton Bernhard Fürstenau (1792-1852) giver koncert på Hofteatret

Fürstenaus anden Concert.
Hr. Kammermusikus A. B. Fürstenau gav iaftes sin anden og sidste Concert, paa det Kongelige Hoftheater. Auditoriet var ikke meget talrigt; hvilket vel tildeeels maatte tilskrives det ugunstige Veirligt og den Omstændighed, at der samme Aften var Abonnements-Forestilling paa det kongelige Theater. Den udmærkede Kunstner maatte imidlertid holde fig skadesløs for det ringere Besøg ved den ligesaa eenstemmige, som høifortjente Hylding, hans Talent ogsaa denne Aften nød af Publikum. Allerede ved det første Nummer, den i As dur componerede Concertino (en ualmindelig Composttion for dette Instrument) afbrødes hans mesterlige Spil af Bifaldsyttringer, der ikke mindre levende løde for hans, efter Forlangende, ved denne Concert gjentagne Udførelse af Variationerne over et Thema af ”Elverhøi”; men isærdeleshed stege til Enthusiasme ved hans saare skjønne og med et mageløst henrivende Foredrag udførte Composition: Variationerne over det skotske Thema af den hvide Dam-, med Syngechor, som sluttede Concerten. En herlig og sjelden Nydelse skjænkede denne Aften den af ham og vort Kapels talentrige Flautist Hr. Petersen med et høist fortrinligt Sammenspil exeqverede Concertino for 2 Flauter. -En Rossinisk Arie og Thema med Variationer udførtes af Jfr. Ida Fonseca, hvis ualmindelig stærke og uddannede Stemme ikke lod savne Bravour, og fom især høstede Bifald for det sidstnævnte Nummer. – Hr. Instructeur Nielsen reciterede med sædvanligt Held og Bifald Castellis vakkre Bagatel: ”Nichts und Etwas.”

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kiøbenhavnsposten, 14. januar 1830, s. 2

Læs også