6. maj 1876

Avisreportage

I en længere avisreportage om Det Kongelige Teater omtales Hofteatret

Tre unge Elever af Balletskolen, de sidste, som den udmærkede Dandser Brodersen, der nu efter 30 Aars Virksomhed agter at forlade Theatrets Tjeneste, har uddannet i denne Skole, optraadte i Lørdags ved en privat Forestilling paa Hoftheatret i en af Hr. Brodersen arrangeret Dands, og navnlig den ene af dem syntes at love noget betydeligt som Balletdandserinde.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Dannevirke, 9. maj 1876, s. 1

Læs også