4. juli 1922

Avisreportage

Teaterhistorisk Udstilling på Hofteatret

Theaterhistorisk Udstilling.

En retrospektiv theaterhistorisk Udstilling, der er arangeret paa Hoftheatret i Anledning af 200-Aaret for den danske Skueplads’ Grundlæggelse, aabnedes i Gaar Eftermiddag i Nærværelse af en indbudt Forsamling, i hvilken saaes Indenrigsminister Kragh, Forsvarsminister Kl. Berntsen, Det kgl. Theaters Chef, Grev Brockenhuus-Schack og talrige Repræsentanter for Theaterverdenen. Udstillingskomitéens Formand, Generalkonsul Johan Hansen bragte en Tak til Autoriteter og Private, der havde ydet Musset og Udstillingen deres Støtte, hvorefter Theaterhistorikeren Robert Neiiendam gav en interessant Skildring af Hoftheatrets Historie fra dets Tilblivelse til nu.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Jyllandsposten, 5. juli 1922, s. 4

Læs også